Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje

wstecz                      REGULAMIN  ŚWIADCZENIA  USŁUG  (c.d.)

 Przyjazny dla Klienta

6. Czas oczekiwania Kuriera na przesyłkę przedłuża termin dostawy do Odbiorcy.

7. Dla wszystkich terminów obowiązują pełne godziny,za wyjątkiem dostawy"na godzinę"

8. Klient (Płatnik) może zmienić rodzaj usługi w trakcie jej wykonywania tylko na droższą.

9. Lech zmieni rodzaj usługi na tańszą, jeżeli nie dotrzyma umownego czasu doręczenia.

10. Klient za zgodą Płatnika może przeadresować przesyłkę na inny adres Odbiorcy.

11. Po dwukrotnej, nieudanej próbie doręczenia, przesyłka wraca odpłatnie do Nadawcy.

12. Przesyłka niedoręczalna wraca do Nadawcy, bez próby jej ponownego doręczenia.

13. Koniec dnia roboczego ustalamy jak poniżej:

      a. Urzędy Skarbowe, Sądy, ZUS, Ministerstwa, Urzędy Państwowe.....do godz.16.00.

      b. Kancelarie firm państwowych i prywatnych użyteczności publicznej.do godz.16.00.

      c. Firmy prywatne posiadające własne, odrębne sekretariaty................do godz.17.00.

      d. Firmy prywatne w mieszkaniach i domach jednorodzinnych..............do godz.17.00.

      e. Pawilony handlowo-usługowe wolnostojące.......................................do godz.17.00.

      f. Placówki usługowe i sklepy znajdujące się w centrach handlowych...do godz.18.00.

      g. Osoby prywatne w mieszkaniach i domach jednorodzinnych............do godz.20.00.

B. Przesyłki miejskie w Polsce.

1. Dla usług miejskich w Polsce, wykonywanych przez Kurierów Lecha, obowiązują czasy i terminy jak dla przesyłek lokalnych w Warszawie, podane w p. VIII/A/1-13.

2. Dla usług miejskich w Polsce, wykonywanych przez Przewoźników zewnętrznych, obowiązują czasy i terminy podane w ich Regulaminach i w opisach produktów.

C. Przesyłki krajowe, zagraniczne i międzynarodowe.

1. Dla przesyłek krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, wykonywanych przez Operatorów Logistycznych i innych Przewoźników zewnętrznych, obowiązują czasy i terminy podane w ich Regulaminach i w opisach produktów.

D. Gwarancje terminowe.

1. Gwarancji terminowej dostawy udziela zawsze, w każdym przypadku Przewoźnik, który w danym momencie wykonuje usługę dla Klienta.

2. Wszystkie czasy i terminy podane w serwisie Lecha, bez określenia "gwarantowane", są terminami i czasami planowymi, planowanymi i orientacyjnymi.

3. Podane czasy i terminy z określeniem "gwarantowane" podlegają gwarancji tylko dla standardowych przesyłek kurierskich o wadze do 30 kg bez usług dodatkowych, z możliwością zwrotu części lub całości pieniędzy w przypadku nieterminowego doręczenia z winy Przewoźnika.

4. Wszystkie usługi lokalne kurierskie wykonywane przez Lecha są gwarantowane, z możliwością zmiany usługi na tańszą lub zwrotu części lub całości pieniędzy w przypadku nieterminowego doręczenia z winy Lecha.

 

IX. Reklamacje.

1. Klient składa reklamację bezpośrednio do Przewoźnika, który jest wykonawcą usługi i u którego zaistniał ubytek, uszkodzenie, zaginięcie lub opóźnienie przesyłki.

2. Klient o tym fakcie powiadomi Lecha, który odpowiednio pokieruje Poszkodowanego.

3. Reklamację powinien wnieść Odbiorca, który jest najbardziej wiarygodnym świadkiem zaistniałej sytuacji, stanu przesyłki i jej zawartości.

4. Poszkodowany powinien:

    a. odebrać przesyłkę, kwitując jej odbiór na dokumencie przewozowym,

    b. otworzyć paczkę w obecności Kuriera, jeżeli ślady wykazują jej uszkodzenie,

    c. zrobić zdjęcia zawartości paczki, uszkodzonego towaru i wyglądu opakowania,

    d. spisać "Protokół szkody" w obecności Kuriera lub umówić wizytę na inny dzień,

    e. powiadomić niezwłocznie Operatora Logist., Przewoźnika o zaistniałym fakcie,

    f. powiadomić Lecha o zaistniałej sytuacji w ciągu 7 dni od dnia doręczenia. 

5. Reklamację może wnieść Nadawca lub inny Poszkodowany za zgodą Operatora Log.

6. Tryb prowadzenia przewodu Reklamacji, w tym czasy i terminy ich rozpatrywania przez Operatorów Logistycznych i Przewoźników zewnętrznych podane są na ich stronach z dostępem kontaktowym w "Warunkach Przewozu" w serwisie Lecha.

7. Przyjęcie przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń i nie zgłoszenie Reklamacji w ciągu 7 dni, licząc od dnia jej przyjęcia, powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku, uszkodzenia lub opóźnienia w przewozie.

8. Przesyłkę uważa się za utraconą, jeżeli nie została doręczona w ciągu 30 dni od daty doręczenia wykazanej na dokumentach przewozu.

9. Reklamacje Lecha będą rozpatrywane w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania poprawnie wypełnionego "Protokołu szkody" i wymaganych dokumentów do ustalenia wartości odszkodowania.

10. Za ubytek lub uszkodzenie zawartości przesyłki ubezpieczonej z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości zwykłej, rzeczywistej wartości utraconej lub uszkodzonej rzeczy.

11. Lech nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą z niemożności korzystania, z powodu utraty, ubytku, uszkodzenia lub opóźnienia przesyłki, niezależnie czy została ona ubezpieczona czy nie.

12. Lech zastrzega sobie prawo do opóźnień gwarantowanych czasów nadań i doręczeń, wynikłych z przyczyn niezależnych od niego, takich jak:

    a. zablokowanie ulic strajkiem, manifestacją, poważnym wypadkiem drogowym,

    b. bardzo trudne warunki drogowe, śnieżyce, powodzie, silne ulewy, tornada,

    c. tąpnięcia górnicze, trzęsienia ziemi, inne wypadki i zdarzenia losowe.

13. Złożenie Reklamacji przez Poszkodowanego nie zwalnia Klienta z obowiązku uregulowania płatności za wykonaną usługę.

14. Nadawca lub Odbiorca może wyznaczyć osobę trzecią jako Poszkodowanego, dokonując pisemnie cesji praw do odszkodowania na jego rzecz.

15. W przypadku odmowy uznania Reklamacji w całości lub w części reklamujący może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na Reklamację.

16. Lech rozpatrzy odwołanie Poszkodowanego w ciągu 30 dni od złożenia odwołania.

17. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje Poszkodowanemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

18. Reklamację składamy w formie elektronicznej pisemnej, nie telefonicznej, pobierając "Protokół szkody", który po wypełnieniu wraz z dokumentami należy odesłać do Lecha.

 

X. Dopłaty zmienne.

1. Dopłatę paliwową do wszystkich usług międzynarodowych lotniczych wyznacza Operator Logistyczny na podstawie cen paliwa lotniczego Rotterdam Jet Fuel Prices, podawanych przez Platts Oilgram Price Report dla miesiąca poprzedzającego korektę o dwa miesiące. Jest to wskaźnik zmienny, aktualizowany co miesiąc w zależności od wzrostu lub spadku ceny nafty lotniczej.

2. Dopłatę paliwową do wszystkich usług lokalnych, miejskich i krajowych wyznacza Lech na podstawie średniej ceny oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95, ogłaszanej przez PKN ORLEN na dzień pierwszy każdego miesiąca, z uwzględnieniem danych Operatora Logistycznego, tam gdzie ma to zastosowanie.

3. Opłata drogowa wynikająca z ustawowego systemu poboru opłat za przejazd pojazdem po drodze krajowej doliczona będzie do dopłaty paliwowej.

dalej

Produkt dnia
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET

750,00 zł

609,76 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY

190,00 zł

154,47 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY

150,00 zł

121,95 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY

160,00 zł

130,08 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl