Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Przebieg

 

1. Nadanie przesyłki. (Reg. Roz. IV p. 1,2,3).

a. Nadanie następuje za pomocą zamówienia lub zlecenia i nie jest obowiązujące dla Lecha do momentu sprawdzenia wiarygodności Klienta i warunków przewozu.

b. Lech może odmówić przyjęcia zlecenia, jeżeli z powodów czasowych, technicznych lub innych nie będzie mógł go zrealizować.

c. Podpisanie listu przewozowego przez Klienta stanowi dowód zawarcia umowy przewozu, a także dowód zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz Cennika.

d. Podpisanie listu przewozowego lub pokwitowania przez Kuriera stanowi jedyny dowód przekazania towarów Klienta do przewozu.

e. Klient będzie wydawał przesyłki tylko Kurierom upoważnionym, posiadającym identyfikator ze zdjęciem i pieczątką firmy Lech, na podstawie przesłanych informacji o wiarygodności Kuriera lub jednorazowej zgody telefonicznej.

f. Wiarygodność Przewoźników zewnętrznych Klient określi na podstawie stroju firmowego, identyfikatora,  oklejonych logiem środków transportu oraz danych do usługi.

g. O przesyłkach nieubezpieczonych, o wartości powyżej 1000 zł Klient powiadomi Lecha przy składaniu zamówienia.

h. Nie ubezpieczamy dokumentów i rzeczy nie posiadających realnej wartości handlowej.

i. Nie odpowiadamy za przesyłki niezgłoszone do firmy, wydane Kurierowi "przy okazji".

j. Zamówienie Kuriera następuje: 1. -automatycznie podczas zakupu produktu w sklepie i wypełnieniu pól danych odbiorcy w koszyku; 2. -przez złożenie zamówienia zbiorczego w sklepie; 3. -przez wybranie produktu "zamów kuriera" w sklepie; 4. -telefonicznie podczas składania zlecenia; 5. -przez "formularz kontaktowy" podając numer zamówienia i kod produktu; 6. -Kurierowi pod warunkiem, że przekaże zlecenie do firmy w imieniu Klienta.

k. Kurier jednorazowo wypisuje do pięciu listów przewozowych. Kurier może zastosować list zbiorczy lub inny dokument Lecha, kwitując ilość odebranych przesyłek.

l. Kurier może nie przyjąć do przewozu przesyłki, której dane są niezgodne z danymi podanymi w zleceniu, lub która nie spełnia wymagań producenta, w tym Lecha.

ł. Kurier ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki, jeżeli jego podejrzenia budzą wątpliwości co do jej zawartości. Kurier ma obowiązek ocenić wartość przesyłki poddanej ubezpieczeniu i sprawdzić zgodność zapisu w dokumencie co do jej wartości.

m. Przesyłki kurierskie o wadze rzeczywistej do 30 kg odbierane są w systemie "od drzwi-do drzwi". Przesyłki towarowe i transportowe powyżej 30 kg i niestandardowe odbierane są w systemie "burta-burta" (patrz: Lech- warunki przewozu).

n. W usłudze paletowej lub transportowej, gdzie pojedynczy element przesyłki przekracza 32 kg wagi rzeczywistej, Nadawca powinien zapewnić kurierowi załadunek samochodu, używając do tego celu swojego sprzętu (wózki widłowe, podnośniki itp.).

o. Paczka przygotowana do przewozu powinna być szczelnie zamknięta, w twardym stabilnym opakowaniu, koniecznie zaadresowana danymi Nadawcy i Odbiorcy.

p. Klient jest zobowiązany sprawdzić dokładnie dane adresowe odbiorcy zawarte na dokumencie wysłania, sprawdzić dostępność odbioru dla terminu gwarantowanego i powiadomić odbiorcę o wysyłce, aby umożliwił Kurierowi skuteczne doręczenie na czas.

r. Kurier nie ma obowiązku dzwonić do Nadawcy, jeżeli nie otrzymał takiego polecenia.

s. Kurier oczekuje na przesyłkę do 10 minut, potem nalicza czas oczekiwania. Jeżeli nie może czekać to można się z nim umówić na inny termin lub zamówić kuriera ponownie.

t. Przyjęcie przesyłki do przewozu przez Lecha lub innego, wyznaczonego Przewoźnika nie uzasadnia domniemania, że jej zawartość i opakowanie odpowiada warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.

u. Tam gdzie jest to możliwe, Nadawca może nadać przesyłkę w Punkcie Obsługi Klienta z możliwością dostarczenia do POK na terenie Odbiorcy, informując go o tym fakcie.

 

2. Przewóz przesyłki.

a. Drogę przebiegu przesyłki Operatorów Logistycznych można monitorować w sklepie. Informacji bieżących o przesyłkach Lecha w drodze, udziela telefonicznie Kurier wykonujący daną usługę. Lech umożliwia kontakt telefoniczny Klienta z Kurierem. Potwierdzenie doręczenia od Lecha, można uzyskać przez formularz kontaktowy.

b. Przesyłki przebywające długą drogę, przenoszone, sortowane, pakowane w kilku magazynach, sortowniach i na samochodach muszą spełniać najwyższe standardy wytrzymałościowe aby nie ulec zniszczeniu i nie uszkodzić innych przesyłek. Za ten stan rzeczy odpowiedzialność ponosi Klient.

c. Przesyłki są ważone i mierzone w sortowniach automatycznie, co wyklucza możliwość błędu człowieka. Podanie niezgodnych danych technicznych w dokumencie obciąża Klienta, który zobowiązuje się dopłacić w przypadku podania zaniżonych danych.

d. Błędne lub niekompletne dane adresowe lub kontaktowe mogą opóźnić dostarczenie przesyłki, co w przypadku usług gwarantowanych skutkuje utratą gwarancji.

e. Przesyłki wyłączone z przewozu, niedozwolone w transporcie i zabronione prawem będą zwracane do Nadawcy na koszt Klienta lub zatrzymane do wyjaśnienia.

f. Przesyłki niestandardowe, niesortowalne wymagają specjalnej obsługi człowieka. Zatajenie tego faktu w dokumentach skutkuje dopłatą, na którą Klient wyraża zgodę.

g. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia innych przesyłek, spowodowane przez nieodpowiednio zabezpieczoną  do transportu własną przesyłką.

h. Przesyłki niedoręczalne z brakiem możliwości zwrotu do Nadawcy ulegają komisyjnej likwidacji po upływie 30 dni magazynowania.

i. Powyższe sytuacje i zdarzenia mogą skutkować utratą gwarancji, nieterminowym doręczeniem, kontrolą zawartości przesyłki w magazynie, dopłatą, zatrzymaniem przewozu, odpłatnym zwrotem do Nadawcy.

 

3. Doręczenie przesyłki.

a. Osobą upoważnioną do odbioru przesyłki jest:

  1. Odbiorca wykazany na dokumencie przewozowym;
  2. Osoba pełnoletnia przebywająca w pomieszczeniu Odbiorcy;
  3. Osoba uprawniona na podstawie informacji od Klienta;
  4. Kancelaria, sekretariat, poczta firmy wykazanej na dokumencie;
  5. Osoba trzecia, w innym miejscu doręczenia za zgodą Klienta lub Odbiorcy. 

 

b. Odbiorca ma obowiązek podpisać dokument odbioru chwilę przed przyjęciem przesyłki, potwierdzić pieczątką tam gdzie jest to możliwe, wpisać datę i godzinę odbioru.

c. Po podpisaniu przyjęcia Odbiorca może otworzyć paczkę w obecności Kuriera jeżeli jej wygląd lub niestabilna zawartość mogą świadczyć o ubytku lub uszkodzeniu towaru. Kurier nie ma obowiązku przeliczania towaru, jego dotykania i przekładania. Kurier jest świadkiem zdarzenia podpisującym protokół szkody wystawiony przez Odbiorcę.

d. W przypadku braku Odbiorcy Kurier podejmie kolejną próbę doręczenia następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości skutecznego doręczenia przesyłka jest zwracana odpłatnie do Nadawcy. Przesyłka niedoręczalna podlega likwidacji.

e. Nie dotrzymanie terminu doręczenia z winy Odbiorcy lub innych czynników niezależnych od Przewoźnika nie zmienia rodzaju i ceny usługi.

f. Lech dostarcza przesyłki bez podpisu odbiorcy na skrytki pocztowe i do prywatnych skrzynek pocztowych tylko za podpisaną zgodą Klienta.

g. Przesyłki kurierskie o wadze rzeczywistej do 30 kg dostarczane są w systemie "od drzwi-do drzwi". Przesyłki towarowe i transportowe powyżej 30 kg i niestandardowe dostarczane są w systemie "burta-burta" (patrz: Lech- warunki przewozu).

h. W usłudze paletowej lub transportowej, gdzie pojedynczy element przesyłki przekracza 32 kg wagi rzeczywistej, Odbiorca powinien zapewnić kurierowi rozładunek samochodu, używając do tego celu swojego sprzętu (wózki widłowe, podnośniki itp.).

i. Kurier nie ma obowiązku dzwonić do Odbiorcy, jeżeli nie otrzymał takiego polecenia.

j. Tam gdzie jest to możliwe, Odbiorca może odebrać przesyłkę w Punkcie Obsługi Klienta na swoim terenie, jeżeli został o tym poinformowany przez Nadawcę.

 


 

Produkt dnia
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY

190,00 zł

154,47 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET

750,00 zł

609,76 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY

160,00 zł

130,08 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY

150,00 zł

121,95 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl