Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Post. końcowe

wstecz                      REGULAMIN  ŚWIADCZENIA  USŁUG  (c.d.)

 Przyjazny dla Klienta

E. Dla Przewoźnika.

1. Przewoźnik ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki przed przyjęciem jej do przewozu i odmówienia transportu jeżeli ładunek zagraża jego bezpieczeństwu i osobom trzecim lub gdy przewóz towarów jest zabroniony prawem.

2. W swojej ofercie oraz w systemie komunikacji z Klientem, Przewoźnik nie będzie zamieszczał jakichkolwiek treści i danych umożliwiających bezpośredni kontakt Przewoźnika z Klientem, z pominięciem Lecha oraz treści reklamowych i opinii, promujących lub negujących przedmiot, usługę, osobę lub firmę.

3. Przewoźnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych Klientowi, który wybrał jego ofertę oraz informacji potrzebnych do skutecznej realizacji usługi przewozu.

4. Przewoźnik raz zarejestrowany posiada jedno konto dla wszystkich usług w sklepie, co oznacza że nie trzeba wystawiać swojej oferty (wizytówki) osiem razy, mając flotę pojazdów i wykonując wszystkie rodzaje przewozu.

5. Przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności do uwzględnienia jego prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, do rzetelnej informacji co do warunków przewozu oraz uwzględnienia reklamacji bezspornej w przypadku jej wystąpienia.

6. Oferta Przewoźnika musi zawierać adres e-mail, identyfikator i cenę brutto, może zawierać dodatkowo zapytanie lub treść warunków własnych. Przewoźnik może wystawić tylko jedną ofertę do jednego ogłoszenia, może zmieniać cenę dowolnie i może ofertę wycofać, tylko do momentu wyboru jej przez Klienta.

7. Przewoźnik, który czekał zbyt długo na wybranie jego oferty przez Klienta, może z niej zrezygnować ze względu na przyjęte inne zlecenia podczas upływającego czasu, ale tylko do momentu wykupu ogłoszenia Klienta.

8. Wykupienie ogłoszenia Klienta przez Przewoźnika jest momentem zawarcia umowy Przewoźnika z Klientem.

9. Przewoźnik może odmówić wykonania usługi, jeżeli:

a. -w przesyłce znajdują się materiały niebezpieczne, zagrażające życiu lub zdrowiu,

b. -zakaz przewozu towarów Klienta jest zabroniony prawem,

c. -podane w ogłoszeniu dane są niezgodne z rzeczywistością i uniemożliwiają prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności masa, wymiary, płatności, terminy, -jeżeli nie zostały wcześniej zgodnie ustalone.

10. Z powodu naruszenia zasad umowy przez Klienta, a w konsekwencji niemożności jej zrealizowania, Przewoźnik jest uprawniony do zwrotu kosztów od Klienta, w tym opłaty serwisowej i kosztu dojazdu, bez ingerencji Lecha w umowę zawartą pomiędzy nimi.

F. Dla Usługobiorców.

1. Tryb dostępności ogłoszenia Klienta:

a. "AUKCJA" -dostępność dla wszystkich Użytkowników, -dla Przewoźników do składania ofert i zapytań, -dla Klienta Zleceniodawcy do śledzenia akcji, modyfikacji i dokonania wyboru. Produkt bez możliwości zakupu.

b. "TAK" -dostępność tylko dla wyznaczonego Przewoźnika celem dokonania zakupu.

c. "zakończona" -dostępność dla wszystkich Użytkowników w "Archiwum" przez 30 dni, bez możliwości zakupu, potem produkt zostaje zlikwidowany.

2. Czasy i terminy: (od momentu otrzymania wszystkich danych, dokumentów i plików).

a. Rejestracja Przewoźników -do 7 dni;

b. Wystawienie ogłoszenia -do 24 h;

c. Wystawienie oferty -do 24 h;

d. Ogłoszenie aktywne -max do 30 dni;

e. Ogłoszenie do wykupu -max do 12 h;

f. Ogłoszenie w archiwum -30 dni;

g. Wizytówka Przewoźnika -bezterminowo (z zastrz. R.XV,C 2/1).

3. Ogłoszenie do wykupu dla wybranego Przewoźnika przez Klienta, czeka na wykup w "Rodzaj Usługi-Aukcja" do 12 h od momentu powiadomienia, w przypadku braku reakcji wraca z powrotem do aukcji i czeka na kolejny wybór przez Klienta.

4. Użytkownik nieupoważniony do zakupu aukcji, w przypadku jej zakupu nie otrzyma danych do przewozu i zostanie obciążony kwotą serwisową.

5. Usługobiorcy wyrażają zgodę na opublikowanie przekazywanych przez nich treści i informacji, bez danych osobowych i podania ich do publicznej wiadomości na stronach serwisu Lecha.

6. Usługobiorcy zamieszczający materiały na stronach serwisu Lecha oświadczają, że posiadają prawa autorskie majątkowe lub licencje od podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do rozpowszechniania zdjęć, grafik i plików.

7. W przypadku przewozu zwierząt, obie strony odpowiadają solidarnie za ich bezpieczny, bezstresowy i zgodny z przepisami przewóz na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Dz. U. z 2013 r, poz. 856 ze zm. o ochronie zwierząt.

8. Odpowiedzialność za przewóz rzeczy niebezpiecznych i zabronionych prawem ciąży na Przewoźniku, jednakże Klient, który jest ich właścicielem też będzie, zgodnie z prawem pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

9. Klient sumiennie i starannie opisze swój niestandardowy towar do przewozu, aby Przewoźnik mógł jak najlepiej dobrać odpowiedni pojazd, zaplanować przestrzeń ładunkową i zaopatrzyć się w odpowiednie materiały oraz sprzęt pomocniczy.

10. Po zakończeniu usługi Klient powinien wystawić opinię o jej przebiegu. Komentarz musi być przyporządkowany do danej usługi i nie może zawierać treści niedozwolonych. Decyzję o jego publikacji podejmuje Lech, mając na uwadze dobro własności intelektualnej własnej oraz osób trzecich, przepisy prawa i zgodność treści z rzeczywistymi faktami. Usługobiorcom przysługuje prawo do jednego, krótkiego komentarza, który może być unieważniony za ich obopólną zgodą.

G. Ograniczenia.

1. Lech nie jest stroną umowy przewozu zawartej pomiędzy Usługobiorcami i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ubytku, uszkodzenia, zaginięcia rzeczy oraz szkód na osobie i osobach trzecich, związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Przewoźnika.

2. Lech nie gwarantuje zainteresowania ogłoszeniami Klientów przez Przewoźników, jak również ciągłości dostarczania zleceń Przewoźnikom przez Klientów, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Lecha i Usługobiorców wynikającej z przepisów prawa.

3. Lech nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe z tytułu:

a. -rezygnacji z usługi przewozu przez Usługobiorców,

b. -opóźnień i niedotrzymanych terminów doręczeń,

c. -braku zapłaty za usługę przez Usługobiorcę,

d. -przekazania przez Usługobiorców nieprawdziwych danych,

e. -wyłudzenia, oszustwa, zagrożenia przez Usługobiorcę,

f. -treści publikowanych, podawanych przez Usługobiorców,

g. -utraty danych i innych przez działanie czynników zewnętrznych,

h. -przerw w działaniu stron serwisu internetowego Lecha,

i. -nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Usługobiorców,

j. -zawinionego zawieszenia lub usunięcia konta Usługobiorcy.

H. Blokada lub likwidacja konta.

1. Lech zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub całkowitej likwidacji konta Użytkownika w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu oraz z powodu:

a. braku płatności za wykonane usługi lub nieterminowe wpływy należności.

b. wykorzystania danych Klientów Lecha do zawierania umów przewozu poza serwisem.

c. przekazywania sobie danych Klientów Lecha na innych portalach społecznościowych.

d. nieterminowych reakcji Użytkownika na przyjęte zobowiązania wobec Klientów Lecha.

XVI. Postanowienia końcowe.

dalej   

Produkt dnia
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY

150,00 zł

121,95 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY

160,00 zł

130,08 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET

750,00 zł

609,76 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY

190,00 zł

154,47 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl