Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Płatności

wstecz                      REGULAMIN  ŚWIADCZENIA  USŁUG  (c.d.)

 Przyjazny dla Klienta

VII. Płatności.

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto zawierającymi dopłatę paliwową, opłaty drogowe i podatek VAT 23 % (tam, gdzie ma to zastosowanie) i nie stanowią oferty reklamowej, lecz są zaproszeniem do współpracy wg. (K.C. art. 71).

2. Ceny przeznaczone są tylko dla Konsumentów i Klientów płacących przed wykonaniem usługi w formie gotówki (tam, gdzie to możliwe), przelewu elektronicznego, Przelewy24.pl, mTransfer, e-Card, DotPay, PayU, PayPal oraz systemu PrePaid.

3. W przypadku płatności przelewem elektronicznym należy przesłać potwierdzenie operacji, aby Lech mógł przystąpić do realizacji usługi dla pilnej przesyłki Klienta.

4. Ceny indywidualne dla każdego Klienta z podpisaną Umową proponowane będą w zależności od jego ilości wysyłek, rodzaju usługi, wartości obrotu i dostępności technicznych, na zasadach ogólnie określonych na stronie "cenniki" w serwisie Lecha.

5. Usługi niewyszczególnione w sklepie, a wykonywane przez zewnętrznego Operatora Logistycznego, Przewoźnika, podlegają opłacie według jego cennika zamieszczonego na stronach z dostępnym adresem w "Warunkach Przewozu".

6. Lech oświadcza, że jest zarejestrowanym i czynnym płatnikiem podatku VAT.

7. Lech zastrzega sobie prawo do zmiany cennika bez podania przyczyny. Nowe ceny będą obowiązywały tylko dla zamówień złożonych po publikacji nowego cennika. Podwyżki Przewoźników zewnętrznych będą doliczane do produktów w formie procentowej w koszyku, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie głównej przed dokonaniem zakupu i wyborem Producenta.

8. System PrePaid dla Klientów bez umowy działa na zasadzie przedpłaty. Należy go zasilić, aby móc dokonywać zakupów w sklepie. Konto służy również do zwrotu należności dla Klienta wynikającej z np. reklamacji czy korekty faktury. Nadpłatę na tym koncie zwracamy na każde życzenie Klienta po zakończeniu bieżącej usługi.

9. System PostPaid dla Klientów z podpisaną Umową to konto abonamentowe z przydzielonym limitem kredytu kupieckiego do płatności po wykonaniu usługi. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania należności, zgodnie z wystawioną fakturą VAT. Lech zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania konta w przypadku nieterminowych płatności.

10. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z par.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr.249, poz. 1661) w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

11. Na życzenie Klienta faktura papierowa może być wysłana drogą pocztową lub dostarczona osobiście (tam, gdzie to możliwe) przez Kuriera, odpłatnie na koszt Klienta.

12. Usługi nieuwzględnione na fakturze w bieżącym okresie, mogą być rozliczane w okresach następnych.

13. O zakwestionowaniu faktury, bądź jej części, należy powiadomić Lecha w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Po tym okresie strony uznają wierzytelność za bezsporną.

14. Zgłoszenie pisemnego zastrzeżenia (reklamacji) nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego uregulowania należności podanej na fakturze na rzecz Lecha.

15. Lech rozpatruje i odpowiada na pisemne zastrzeżenia w terminie do 30 dni, w przypadkach uzasadnionych wystawia Klientowi fakturę korygującą oraz zwraca należną mu kwotę lub za zgodą Klienta przenosi ją do rozliczenia na kolejne usługi.

16. Klient przyjmuje do wiadomości, rozumie i akceptuje, że podanie nieprawidłowych danych do przewozu, w szczególności wagi i wymiarów przesyłki, celowo lub nie celowo wiąże się z dopłatą do usługi po jej wykonaniu, którą to dopłatę Klient zobowiązuje się uiścić niezwłocznie na każde wezwanie Lecha lub Operatora Logistycznego.

17. Klient przyjmuje do wiadomości, rozumie i akceptuje, że w trakcie wykonywania przewozu mogą wystąpić nieprzewidziane lub pominięte wcześniej usługi dodatkowe, w szczególności przeadresowanie, zwrot przesyłki niedoręczalnej, strefa rozszerzona, tereny odległe,  które wiążą się z dopłatą do usługi po jej wykonaniu, którą to dopłatę Klient zobowiązuje się uiścić niezwłocznie na każde wezwanie Lecha lub Przewoźnika.

18. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych limitów wagi lub wymiarów, albo uszkodzenia innych przesyłek nieodpowiednim zabezpieczeniem zawartości swojej przesyłki, Klient zobowiązuje się do zapłacenia kary dla Przewoźnika oraz do zwrotu kosztów na rzecz Poszkodowanego za utratę, ubytek lub uszkodzenie jego rzeczy.

19. Zakłada się, że cło i podatki w przewozie międzynarodowym Klient opłaca osobiście.

20. Każda przesyłka posiadająca wartość rzeczywistą jest ubezpieczona do 100,00 zł.

21. Nie ubezpieczamy dokumentów i rzeczy nie posiadających wartości handlowej.

22. Odpowiedzialność za przesyłki ubezpieczone zamyka się w zadeklarowanej kwocie.

23. Wartości powyżej 1000 zł, nieubezpieczone, należy zgłaszać przy składaniu zlecenia.

24. Przesyłka za pobraniem musi być ubezpieczona przynajmniej do wartości pobrania.

25. Pobrania lokalne zwracamy w ciągu 48 h, miejskie i krajowe do max 7 dni roboczych.

26. Przedstawiciel Handlowy nie pobiera od Klienta żadnej gotówki, bez zgody Lecha.

27. Za usługi nieopłacone przez odbiorcę lub nadawcę płaci Klient, jeżeli był zleceniodawcą tego zamówienia lub występował jako strona trzecia zamawiająca usługę.

28. Klient zobowiązuje się do regulowania należności za usługi świadczone przez Lecha w terminach i na warunkach wykazanych na wystawionych dokumentach.

29. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie, Lech ma prawo zablokować Klientowi dostęp do konta, zaliczyć na poczet przeterminowanych należności wpłaty i pobrania Klienta, zatrzymać w magazynie bieżące przesyłki Klienta oraz naliczyć odsetki ustawowe i zastrzec sobie prawo do obciążenia Klienta równowartością w PLN kwoty 40 euro, określoną w art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r.,o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

30. Lech zastrzega sobie prawo do oddania powstałego zadłużenia na koncie Klienta do firmy windykacyjnej. Koszty postępowania windykacyjnego ponosi Klient.

31. Klient przyjmuje do wiadomości, że zobowiązania przeterminowane ponad 60 dni będą podstawą do zgłoszenia Klienta do Biura Informacji Gospodarczej, Krajowego Rejestru Długów, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej (Dz. U. z 2003 r. nr. 50, poz. 424).

 

VIII. Czasy i Terminy.

A. Przesyłki lokalne w Warszawie.

1. Nie określamy czasu odbioru przesyłek, tylko całkowity czas zrealizowania zlecenia od momentu zgłoszenia (zapłaty) i od momentu gotowości przesyłki do przewozu. Odbiór przesyłki nastąpi w godzinach pracy Nadawcy w takim czasie, aby zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi czasami doręczeń lub innymi, odpłatnymi wymaganiami Klienta.

2. Zmiana powyższej zasady powoduje dopłatę za "zastrzeżoną godzinę odbioru".

3. Przesyłki zgłoszone po godzinie 15.00, gotowe do odbioru z doręczeniem w następnym dniu roboczym są traktowane jako przesyłki nadane następnego dnia.

4. Dostawa do określonego czasu liczona jest od momentu zgłoszenia (zapłaty) i od momentu gotowości przesyłki do przewozu.

5. Czas doręczenia przesyłki określają poszczególne opisy produktów w sklepie. Zmiana godziny dostawy przez Klienta powoduje dopłatę za "zastrzeżoną godzinę doręczenia".

dalej       

Produkt dnia
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY

160,00 zł

130,08 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET

750,00 zł

609,76 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY

190,00 zł

154,47 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY

150,00 zł

121,95 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl