Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Platforma

wstecz                      REGULAMIN  ŚWIADCZENIA  USŁUG  (c.d.)

 Przyjazny dla Klienta

VI. Platforma wysyłkowa.

Z elementów stron serwisu Lecha można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 93, 47, 211 z późniejszymi zmianami).

1. Rejestracji mogą dokonać jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, we własnym imieniu mogą nabywać prawa, zaciągać zobowiązania

2. Użytkownik niezarejestrowany przeglądający strony ma świadomość, że adres IP jego komputera został zarejestrowany w bazie Lecha.

3. Rejestracja Użytkownika następuje po wprowadzeniu danych osobowych (firmowych), potwierdzeniu kliknięciem na przesłany link i pozytywnej weryfikacji Lecha celem założenia konta. Użytkownik zarejestrowany, w dalszej części niniejszego Regulaminu przyjmuje formę, zwaną dalej Konsument lub Klient.

4. Pozytywna weryfikacja konta Klienta jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług z opóźnionym terminem płatności. W tym celu należy przesłać skany dokumentów:

a. dla jednoosobowej działalności gospodarczej: -wpis do CEIDG, NIP, Regon;

b. dla spółek, fundacji, stowarzyszeń: -odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

c. dla spółki cywilnej: -umowa spółki, NIP;

d. dla innej działalności: -dokument potwierdzający, NIP;

e. dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: -dowód osobisty.

5. Klientowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Lecha w ciągu 14 dni w przypadku odrzucenia, zablokowania lub usunięcia jego konta. Klient może zażądać usunięcia konta bez podawania przyczyny, pod warunkiem rozliczonych zobowiązań.

6. Klient jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do swojego konta i do nie udostępniania go jakimkolwiek osobom trzecim. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonane z uwierzytelnieniem swojego konta, w tym zamówione usługi i zaciągnięte zobowiązania.

7. Dokonując rejestracji w serwisie Lecha, Klient zawiera umowę i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami.

8. Administratorem danych osobowych jest Lech, który przetwarza je w celu niezbędnym do realizacji umowy przewozu, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w niniejszym Regulaminie.

9. Klientowi przysługuje prawo do poprawiania swoich danych, których podanie jest dobrowolne, ale nie podanie może uniemożliwić należyte wykonanie usługi w całości.

10. W celu bezpiecznej ochrony danych oraz prawidłowości funkcjonowania systemu zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych Microsoft Edge, Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari (w najnowszych wersjach) z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script oraz z zastosowaniem systemów antywirusowych i zapór bezpieczeństwa, aktualizowanych na bieżąco, włącznie z systemem operacyjnym. Dodatkowo Klient powinien posiadać oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formatach pdf, docx, xlsx oraz aktywne konto poczty e-mail.

11. W przypadku korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania nie spełniającego ww. wymogów technicznych, Lech nie gwarantuje prawidłowości w działaniu aplikacji, co wiąże się z utrudnieniem wykonania usługi lub jego zaniechaniem.

12. Lech nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usług drogą elektroniczną:

a.-wynikające z awarii lub wadliwego funkcjonowania systemu zewnętrznych dostawców,

b.-w wyniku żądania zaprzestania transmisji przez dostawcę lub inne osoby uprawnione,

c.-w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa i norm etyki,

d.-podczas prac konserwacyjnych celem modyfikacji, budowy i stabilności serwisu Lecha

13. Lech nie udziela żadnej gwarancji, że informacje zawarte w serwisie sprostają oczekiwaniom Klienta co do ich merytorycznej zawartości i przydatności, jak również, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez problemów, błędów, wad i przerw.

14. Klient zarejestrowany ma możliwość zażądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku takiego żądania, po spełnieniu świadczenia Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

15. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyn, w formie zamknięcia stron serwisu Lecha.

16. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyn, w formie wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

17. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. Prawo Konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827, art.38, p.13) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Klientowi jeżeli:

a. -spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy;

b. -świadczenie usługi zostało w pełni wykonane przez Przedsiębiorcę, za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta,

c. -w umowie świadczenia usługi oznaczono dzień lub okres takiego świadczenia lub zawarto inną umowę pisemną,

d. -zostanie poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy w powyższych przypadkach, co niniejszym czynimy.

18. W przypadku odstąpienia od każdej umowy, należności Klienta z tytułu zawartej umowy zostaną mu zwrócone niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od poinformowania o odstąpieniu i wskazania sposobu zwrotu należności, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Lecha i wyjaśnienia wszystkich zaistniałych okoliczności spornych.

19. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone wysłaniem jego szczegółów na adres mailowy Klienta. Po otrzymaniu płatności (tam, gdzie ma to zastosowanie) Lech sprawdzi zgodność danych z warunkami przewozu i prześle list przewozowy oraz pokwitowanie odbioru, do podpisania przez Kuriera lub prześle pytanie w celu uzupełnienia informacji.

20. W tym sklepie integracja automatyczna jest wyłączona co oznacza, że dane do przewozu są kontrolowane aby uniknąć dopłat i reklamacji, dlatego listy przewozowe będą wysyłane z opóźnieniem uwzględniającym pilne przesyłki, porę dnia i terminowość dostaw. Integracja automatyczna będzie dostępna dla wybranych Klientów hurtowych.

21. Preferujemy kontakt elektroniczny, bo może nie być czasu na telefoniczne rozmowy. Zapraszamy do "formularza kontaktowego" -w nagłówku strony; "zapytaj o produkt" -na stronie wybranego produktu; "uwagi" -w sekcji danych w koszyku; "wiadomość" -na stronie info praca i bezpośrednio lechtrans@vp.pl. Dziękujemy za wyrozumiałość.

22. Na podstawie powyższych zapisów o Prawach Konsumenta w sprawie prawa o odstąpienie od umowy ustala się co następuje:

a. nieodpłatne anulowanie zamówienia /zlecenia/ jest możliwe tylko i wyłącznie,

    1. -dla Konsumentów, przed wystawieniem zamówienia drogą elektroniczną,

    2. -dla Klientów z podpisaną umową, przed przyjazdem Kuriera po odbiór przesyłki.

b. odpłatne anulowanie zamówienia /zlecenia/ może nastąpić tylko do momentu,

     1. -dla Konsumentów, -przyjazdu Kuriera po odbiór przesyłki od Nadawcy,

     2. -dla Klientów z podpisaną umową, -przyjazdu Kuriera po odbiór od Nadawcy.

23. Zwrot należności dla Konsumenta za wykupioną usługę następuje:

     a. -w przypadku p.22b/1 w ciągu do 30 dni roboczych, -pomniejszony o usługi dodatkowe i inne koszty,

     b. -w przypadku p.22b/2 w ciągu kolejnego okresu rozliczeniowego.

24. Dla Klienta z podpisaną umową o świadczenie usług, wartość zł dla p.22b/2 zostanie doliczona do zbiorczej faktury vat w bieżącym okresie rozliczeniowym.

dalej

Produkt dnia
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY

150,00 zł

121,95 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET

750,00 zł

609,76 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY

190,00 zł

154,47 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY

160,00 zł

130,08 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl