Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Ograniczenia

wstecz                      REGULAMIN  ŚWIADCZENIA  USŁUG  (c.d.)

 Przyjazny dla Klienta

2. Strony oświadczają, że ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych przez jedną Stronę drugiej Stronie, nie stanowi udzielenia licencji w odniesieniu do patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, praw autorskich i znaków towarowych, oraz że jakakolwiek licencja dotycząca takich praw własności intelektualnej musi być udzielona w sposób wyraźny na piśmie.

 

XIV. Ograniczenia.

 

A. Lech nie przyjmuje do przewozu:

1. Towarów i materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych, radioaktywnych;

2. Broni, amunicji, narkotyków, substancji psychotropowych i halucynogennych;

3. Zwłok i szczątek ludzkich i zwierzęcych, w tym organów i płynów ustrojowych;

4. Dzieł sztuki, antyków, metali i kamieni szlachetnych, drogich rzeczy kolekcjonerskich;

5. Akumulatorów, silników, skrzyń biegów, maszyn i urządzeń zalanych płynami;

6. Płynów i chemikaliów żrących, kwasów, cieczy cuchnących i łatwopalnych;

7. Złota, srebra, platyny, kości słoniowej, biżuterii i zegarków o dużej wartości pieniężnej;

8. Gotówki, kart, bonów, czeków, weksli, papierów wartościowych o znacznej wartości,

oraz:

9. Towarów i rzeczy, których zawartość mogłaby uszkodzić inne przesyłki w przewozie;

10. Przesyłek, których opakowanie jest nietrwałe, brudne, niestabilne, rozwalające się;

11. Przedmiotów i płynów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi;

12. Opakowań, na których napisy lub rysunki naruszają prawo lub godność człowieka;

13. Paczek, których zamknięta zawartość sugeruje uszkodzenie towaru w środku;

14. Przesyłek mokrych, zawilgoconych, tłustych, brudnych, cuchnących, kruchych;

15. Paczek z wystającymi ostrymi, niezabezpieczonymi krawędziami elementów;

16. Rzeczy luzem, niezabezpieczonych przed zabrudzeniem, deszczem i zagubieniem;

17. Towarów luzem, których kruchość wymaga oryginalnego opakowania firmowego.

18. Ważnych dokumentów, wartości pieniężnych niezabezpieczonych taśmą lub plombą;

19. Przedmiotów i rzeczy w kopertach firmowych przeznaczonych na dokumenty;

20. Towarów łatwo psujących się, wymagających specjalnych warunków przewozu;

21. Przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych, bez zgody Klienta;

22. Towarów od różnych nadawców do różnych odbiorców, nadanych w jednej przesyłce.

jak również:

23. Przesyłek zawierających towary o znaczeniu strategicznym opisanych w Ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku, o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz.1250 z późniejszymi zmianami).

24. Przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stanowią przedmiot przestępstwa lub są zagrożeniem dla ludzi i środowiska oraz gdy ich przewóz jest zakazany odrębnymi przepisami prawa polskiego lub międzynarodowego w danym kraju.

25. Przesyłek, których rozmiary, masa lub specyfika wymaga specjalnych środków do transportu, niebędących w zasięgu Lecha lub jego Przewoźników.

 

B. Lech może odmówić przyjęcia zlecenia, jeżeli:

1. -z powodów technicznych lub czasowych nie będzie mógł go zrealizować,

2. -niepełne dane lub ich brak uniemożliwiają skuteczne wykonanie usługi,

3. -dane techniczne nie spełniają wymogów dla danego produktu,

4. -podano nieprawdziwe, nieprawidłowe lub niepełne dane do rejestracji,

5. -produkt nie spełnia wymogów opisu lub "Warunków Przewozu",

6. -Klient zalega z płatnościami na rzecz Lecha lub jego kontrahentów,

7. -nie są spełnione wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

 

C. Ograniczenie odpowiedzialności.

1. Lech nie ponosi odpowiedzialności za ubytek lub uszkodzenie przesyłek Klienta, które nie są odpowiednio zabezpieczone przed transportem.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność materialną za jego przesyłki ponosi zawsze Przewoźnik, u którego w danym momencie zaistniała strata w postaci ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia i do niego należy kierować roszczenia o odszkodowanie. Lech nie ma wpływu na jakość usług świadczonych przez Operatorów zewnętrznych. Lech odpowiada za jakość usług wykonywanych przez Kurierów własnych

3. Lech zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdym momencie, w którym stwierdzi że zostały naruszone zasady niniejszego Regulaminu, co wiąże się automatycznie ze zwolnieniem Lecha od odpowiedzialności na zasadach przewidzianych w Prawie Przewozowym.

4. Klient zgadza się na cesję ewentualnych roszczeń na rzecz Poszkodowanych, którym uszkodził przesyłki, wskutek oddania do przewozu materiałów zakazanych lub nienależytego zabezpieczenia swojego towaru.

5. Lech nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą z niemożności korzystania, z powodu utraty, ubytku, uszkodzenia lub opóźnienia przesyłki, niezależnie czy została ona ubezpieczona czy nie.

6. Lech zastrzega sobie prawo do opóźnień gwarantowanych czasów nadań i doręczeń, wynikłych z przyczyn niezależnych od niego, takich jak:

    a. zablokowanie ulic strajkiem, manifestacją, poważnym wypadkiem drogowym,

    b. bardzo trudne warunki drogowe, śnieżyce, powodzie, silne ulewy, tornada,

    c. tąpnięcia górnicze, trzęsienia ziemi, inne wypadki i zdarzenia losowe.

7. Lech nie ponosi odpowiedzialności:

    a. -za poufność informacji zawartych na listach i paczkach Klienta,

    b. -za poufność danych Klienta na serwerach Operatorów zewnętrznych,

    c. -za brak możliwości korzystania z serwisu, spowodowany brakiem łączności,

    d. -za zagrożenia (spamy, wirusy, robaki) podczas elektronicznej transmisji,

    e. -za możliwość bycia narażonym na działanie "złośliwego" oprogramowania,

    f. -za brak możliwości działania Klienta, z przyczyny przez niego zawinionej,

    g. -za wszystkie negatywne skutki współpracy, na które nie miał żadnego wpływu.

 

D. Odpowiedzialność ustawowa.

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, co do zawartości towaru (niebezpiecznego, zakazanego, uszkodzonego, ubezpieczonego), Lech ma powinność i obowiązek otworzyć i sprawdzić zawartość przesyłki Klienta.

2. Ustawowe prawo zastawu na przesyłce Klienta, przysługuje Lechowi w celu zabezpieczenia swoich roszczeń wynikających z nieopłaconych faktur i innych kosztów. Prawo zastawu dotyczy również pobrań i innych wpłat.

3. W uzasadnionych przypadkach na potrzeby Klienta, Lech może ustalić inne, indywidualne zasady świadczenia usług, zmieniając postanowienia Regulaminu, Prawa Ustawowe i Warunki Przewozu, dla dobra Klienta i płynnej współpracy.

dalej 

Produkt dnia
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY

150,00 zł

121,95 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY

160,00 zł

130,08 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY

190,00 zł

154,47 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET

750,00 zł

609,76 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl