Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Definicje

wstecz                      REGULAMIN  ŚWIADCZENIA  USŁUG  (c.d.)

 Przyjazny dla Klienta

Integracja automatyczna: natychmiastowy przesył listów do Klienta, bez kontroli Lecha;

KDR: skrót - kolejny dzień roboczy,  DR - dzień roboczy,  2DR - drugi dzień roboczy, itd.;

Klient: osoba fizyczna, prawna, która dokonała skutecznej rejestracji w serwisie Lecha;

Kodeks Cywilny: podstawa prawna świadczenia usług 23.04.1964r. Dz.U.nr.16 poz.93;

Kod produktu: unikalny i niepowtarzalny zbiór znaków identyfikujących produkt/usługę;

Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową:

Konto Klienta: zbiór danych Klienta, historia zamówień i płatności na serwerze Lecha;

Konto post-paid: -firmowe Klienta do dokonywania płatności za zrealizowane usługi;

Konto pre-paid: -wcześniej zasilane przez Klienta do bieżących płatności za zakupy;

Koperta: dokumenty w firmowej kopercie Przewoźnika Operatora Logistycznego;

Kupon: bon, dokument uprawniający Klienta do promocyjnej ceny zakupu usługi;

Kurier: Przewoźnik odbierający i dostarczający przesyłki w imieniu własnym i Lecha;

Lech: Centrum Usług Transportowych i Kurierskich, Firma, Sklep i Serwis Wysyłkowy;

List przewozowy: dokument zbioru danych oraz dowód zawarcia umowy przewozu;

Nadawca: podmiot, osoba fizyczna lub prawna wydająca przesyłkę do przewozu;

Nr Kl.: skrót -numer Klienta, nadany Klientowi w celu identyfikacji płatnika za usługi;

Odbiorca: podmiot, osoba fizyczna lub prawna odbierająca i kwitująca odbiór przesyłki;

Opakowanie: materiał szczelnie zamknięty zabezpieczający rzeczy Klienta w przewozie;

Operator logistyczny: profesjonalny Przewoźnik, w serwisie sklepu Lecha - Producent;

Paczka: rzecz lub zbiór rzeczy Klienta, umieszczony i zamknięty w jednym opakowaniu;

Paczka niestandardowa: inne -niewymiarowa, niesortowalna, nietypowa, gabarytowa;

Paczka pocztowa: przesyłka rejestrowana o masie do 2 kg Producenta Poczta Polska;

Paleta: zamknięty zbiór rzeczy umieszczony na podstawie o wymiarach 80cm x 120cm;

Partner: Przedstawiciel, Kurier, Agent upoważniony i działający w imieniu firmy Lecha;

Płatnik: osoba fizyczna lub prawna, firma dokonująca płatności za zrealizowane usługi;

Pobranie: przyjęcie kwoty pieniężnej jako zapłaty za towar i jej zwrot dla uprawnionego;

Pobranie od nadawcy: przyjęcie kwoty pieniężnej celem opłaty lub zakupu dla Klienta;

Poszkodowany: osoba, której przesyłka uległa zaginięciu lub uszkodzeniu w przewozie;

Prawo pocztowe: Ustawa z dnia 12.06.2012r. Dz. U. z 2012r. poz. 1529 z późn. zm;

Prawo przewozowe: Ustawa z dnia 15.11.1984r. Dz. U. z 2012r. poz. 1173 z późn. zm;

Prawo konsumenta: Ustawa z dnia 30.05.2014r. Dz. U. z 24.06.2014r. poz. 827 ze zm;

Producent:profesjonalny operator logistyczny, Przewoźnik, wykonawca usługi przewozu;

Produkt: list przewozowy, dowód zakupu usługi, dokument zawarcia umowy przewozu;

Protokół: dokument reklamacyjny opisujący naruszenie, ubytek, zagubienie przesyłki;

Przedsiębiorca: podmiot prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu;

Przedstawiciel: upoważniony Agent, Partner, Uprawniony działający w imieniu Lecha;

Przedstawiciel handlowy: handlowiec pozyskujący nowe oferty współpracy dla Lecha;

Przestrzeń ładunkowa: wielkość zamkniętej przestrzeni dla ładunku, wyliczana w m3;

Przesyłka: rzecz lub zbiór rzeczy podlegających przewozowi od nadawcy do odbiorcy;

Przesyłka kurierska: paczka lub paczki standardowe do max 30 kg (def. wł. Lech);

Przesyłka listowa: korespondencja lub dokumenty w kopercie firmowej (def. wł. Lech);

Przesyłka niestandardowa: inna niż koperty, paczki, palety -wg. opisów na stronach;

Przesyłka pocztowa: list lub paczka wg. Prawo Pocztowe Dz. U. z 2016r. poz. 1113;

Przesyłka towarowa: paczka lub paczki i palety powyżej 30 kg (def. wł. Lech);

Przesyłka transportowa: elementy niestandardowe, ciężkie ładunki (def. wł. Lech);

Przewoźnik: przedsiębiorca zajmujący się przewozem przesyłek Lecha lub własnych;

Przewóz przesyłek:usługi zarobkowe, niepowszechne, nie stanowiące usługi pocztowej;

Punkt obsługi Klienta: biuro, magazyn, sortownia, sklep, wyznaczony punkt obsługi;

Punkt przyjęcia przesyłek: jw. -wyznaczone miejsce do nadania lub odbioru przesyłek;

Regulamin: niniejszy Regulamin, Warunki Przewozu i opisy na stronach serwisu Lecha;

Serwis: zintegrowany wzajemnie system stron www. podanych w p. I/5 Regulaminu;

Strona www: zbiór elementów informacyjnych do należytej i skutecznej obsługi Klienta;

Strony: Lech i Klient, -zawierające Umowę o Świadczenie Usług w momencie rejestracji;

Transbiznes: zestaw usług pośrednictwa w sprzedaży za wynagrodzeniem prowizyjnym;

Ubezpieczenie:deklarowana przez Klienta wartość przesyłki do przewozu, usługa płatna

Umowa: dwustronna czynność prawna ustalająca wzajemne prawa i obowiązki stron;

Umowa o świadczenie usług: pisemna, regulująca płatności na zasadzie post-paid;

Usługa: przewóz lub udostępnienie Klientowi możliwości przewozu jego rzeczy;

Usługa kurierska: przewóz rzeczy standardowych, których waga nie przekracza 30 kg;

Usługa pocztowa: przewóz rzeczy zgodnie z Prawem Pocztowym Dz.U.2016r.poz.1113;

Usługa przewozu: przewóz osób lub rzeczy, za wyjątkiem przesyłek kurierskich;

Usługa towarowa: przewóz rzeczy różnych o wadze rzeczywistej powyżej 30 kg;

Usługa transportowa: przewóz ładunków niestandardowych, dużych, ciężkich, sypkich;

Usługobiorca: Klient, w usłudze Transbiznes; Lech, w pozostałych przypadkach;

Usługodawca: Lech, w usłudze Transbiznes; Klient, w pozostałych przypadkach;

Użytkownik: każda osoba z nr IP, zalogowana lub nie, przeglądająca strony Lecha;

Waga: określenie ciężaru, masy przesyłki wraz z opakowaniem,-dla palety, łącznie z nią;

Waga rzeczywista: ciężar przesyłki wyrażony w kg, zaokrąglony do pełnego kilograma;

Waga wymiarowa: wyliczona wg wzorów podanych w opisie i w Warunkach Przewozu;

Wysyłka w: czasie określającym termin dostawy od momentu odbioru lub zgłoszenia;

Zamówienie: forma elektroniczna zakupu lub zlecenia usługi przez Klienta w serwisie;

Zlecenie: forma telefonicznego zamówienia usługi przez Klienta bez zakupu w serwisie;

Zleceniobiorca: Klient, wykonujący zlecone usługi; Lech, w innych przypadkach;

Zleceniodawca: Lech, przekazujący usługi do wykonania; Klient, w innych przypadkach;

dalej

Produkt dnia
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET

750,00 zł

609,76 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY

190,00 zł

154,47 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY

150,00 zł

121,95 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY

160,00 zł

130,08 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl